Ik zie het als mijn taak om mijn cliënten, van jong tot oud, gerust te stellen en uit te leggen hoe de procedures zijn. Daarin werken we samen, onder mijn begeleiding, naar het gewenste resultaat.

MUNTJEWERF
ADVOCATUUR

In november 2012 heeft Martha Muntjewerf het kantoor Muntjewerf Advocatuur opgericht. Het kantoor is gevestigd in een prachtig monumentaal pand (Amsterdamse School) in het centrum van Amsterdam (Westelijke Eilanden). Cliënten worden door heel Nederland bijgestaan

Mr. Martha Muntjewerf staat cliënten bij in de meest uiteenlopende (jeugd)strafzaken. Daarnaast legt ze zich toe op het bestuursrecht en het civiele jeugdrecht.

MR. MARTHA
MUNTJEWERF

In mijn praktijk richt ik mij vooral op strafzaken van particulieren die met politie en justitie in aanraking komen, als verdachte dan wel als getuige. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in bestuursrecht (bijvoorbeeld aanvragen V.O.G. en BIBOB) en (civiel) jeugdrecht (uithuisplaatsingen, onder toezicht stellingen en gezagsbeëindigingen).

Voor veel van mijn clienten is het intimiderend om als verdachte of getuige in een (straf)zaak te worden betrokken. Ik zie het als mijn taak om mijn cliënten, van jong tot oud, gerust te stellen en uit te leggen hoe de procedures zijn. Daarin werken we samen, onder mijn begeleiding, naar het gewenste resultaat. Heeft u een probleem of een vraag, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen, of een e-mail sturen. Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Quality is not an act, it is a habit.

Aristoteles

MR. MARTHA
MUNTJEWERF

Ik ben zeer begaan met mijn cliënten en heb dan ook een persoonlijke aanpak van iedere zaak die ik aanneem. Hierbij investeer ik veel tijd in de wederzijdse vertrouwensrelatie. Om tot een goed resultaat te komen is het van belang dat mijn cliënt en ik elkaar volledig begrijpen en vertrouwen. Dit stelt mij in staat om de belangen van mijn cliënt te doorgronden en de beste strategie voor de betreffende zaak te bepalen.

Cliënten omschrijven mij als betrokken, gepassioneerd, duidelijk. Voor cliënten ben ik zeven dagen per week telefonisch bereikbaar op 06-45536797.

Ik ben lid van de specialistenvereniging voor strafrechtadvocaten: NVSA en de verenigingen voor jeugdrechtadvocaten: JRAA en VNJA.

STRAFRECHT

Ik sta cliënten bij in de meest uiteenlopende strafzaken, zoals:


diefstal, heling, verduistering
vernieling
mishandeling, openlijke geweldpleging
oplichting
bedreiging
belaging (stalking)
witwassen
valsheid in geschrift

overtreding van de Opiumwet (hard- en softdrugs)
overtreding van de Wet Wapens en Munitie
overtreding van de Wegenverkeerswet
zedendelicten
deelname aan een criminele organisatie
levensdelicten (moord, doodslag)
ontnemingsvorderingen

JEUGDRECHT

In het Jeugdrecht sta ik cliënten en hun ouders naast
bovengenoemde strafrechtelijke onderwerpen ook bij op civielrechtelijk terrein, zoals:

ondertoezichtstellingen
uithuisplaatsingen
gezag beëindiging

BESTUURSRECHT

Ik sta cliënten eveneens bij op bestuursrechtelijk terrein, zoals:

bezwaar en beroepsprocedures afgifte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
huurzaken
woonurgentie
bezwaar en beroepsprocedures kinderbijslag
BIBOB

KOSTEN

Ik sta cliënten bij op basis van een vooraf afgesproken uurtarief, een vaste prijsafspraak of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro-deo).

Wanneer u gedetineerd bent, minderjarig bent of wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens valt, komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand: de zogenoemde toevoeging. In die gevallen vraag ik voor u een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand stelt vast of en zo ja welke inkomensafhankelijke eigen bijdrage u moet betalen.

Voor meer informatie kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen: www.rvr.org

. Als u niet voor een toevoeging in aanmerking komt, wordt er op basis van een vooraf te bepalen uurtarief rechtsbijstand verleend. Er wordt dan een vast uurtarief gehanteerd waarbij vooraf een schatting van de omvang van de werkzaamheden wordt gemaakt. Zo ontstaat er duidelijkheid over de kosten. De gemaakte afspraken worden schriftelijk aan u bevestigd. Bijstand op basis van een vast bedrag behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen: 06-45536797 of mail@muntjewerfadvocatuur.nl

CONTACT

Bezoek adres
Houtmanstraat 2a
1013 MN Amsterdam